Palki Grid Blogger Template

Palki Grid Blogger Template. Smartphone Review Blogger Template is another newer and update version of Palki 2. Palki Grid is specially designed for Mobile or smartphone review website who running on blogspot. This is a minimalist and clean design. SEO Optimized and responsive blogger templates. If you running a smartphone review or any kind of review website on blogspot, then Palki Grid is perfect for your blog. It is professional blogger template. Palki Grid is a user friendly blogger themes. In this template we used Carousel recent post widget and its also mobile friendly.

Mẫu đánh giá điện thoại thông minh Blogger là một phiên bản cập nhật và mới hơn của Palki 2. Palki Grid được thiết kế đặc biệt cho trang web đánh giá điện thoại thông minh hoặc điện thoại thông minh chạy trên blogspot. Đây là một thiết kế tối giản và sạch sẽ. SEO Tối ưu hóa và đáp ứng các mẫu blogger. Nếu bạn chạy đánh giá điện thoại thông minh hoặc bất kỳ loại trang web đánh giá nào trên blogspot, thì Palki Grid là hoàn hảo cho blog của bạn. Đây là mẫu blogger chuyên nghiệp. Palki Grid là một chủ đề blogger thân thiện với người dùng. Trong mẫu này, chúng tôi đã sử dụng tiện ích bài đăng gần đây của Carousel và nó cũng thân thiện với thiết bị di động.

Palki Grid Blogger Template

Palki Grid Blogger Template

Post a Comment

Previous Post Next Post